Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging sentralt Oslo vest

Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging sentralt Oslo vest

Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging sentralt Oslo vest

15421 Southwest 39th Terrace, Miami, FL 33185, USA

 

23MNOK

BAS :

 BAS472

Beskrivelse

Eiendom på ca 1,4 mål med potensial for utbygging til småhus. Sentralt beliggende ved Slemdal med utsikt til sjøen og gode solforhold.
eksisterende hus på 350m2 fra 1956.

Flere boliger