Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging

Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging

Eiendom med sjøutsikt og potensial for utbygging

 

23MNOK

BAS :

 BAS472

Beskrivelse

Eiendom på ca 2 mål med potensial for utbygging til småhus. Sentralt beliggende ned slemdal med utsikt til sjøen og gode solforhold.

Flere boliger