Strandeiendom på 2 mål med brygge, Bærum

Enebolig